YGS Adayları Yanlarında Neler Bulunduracak?

1. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi (ÖSYM’nin gönderdiği belge)

2. Fotoğraflı ve onaylı ikinci bir özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, öğrenci kimlik kartı, pasaport vb.) Kimlik belgelerinin fotokopisi veya faksı kabul edilmez.

3. Görevlilerin, kimlik belgesinden sizi tanımakta zorluk çekmeleri halinde kontrol için, bir fotoğrafı yanınızda bulundurun. Üzerinde adınızın ve TC kimlik numaranızın yazılı olması iyi olur.

4. En az iki adet koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem (B , 2B veya HB), kalemtıraş ve leke bırakmayan bir silgi.

 

5. Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi gibi araçlarla cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla silah ve benzeri teçhizat, müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlarla sınava gelmek yasaktır.

6. Cep telefonu yanında bulunan adaylar, telefonları kapalı bile olsa sınav binalarına kesinlikle alınmaz ve bina girişlerinde cep telefonları emanete alınmaz.

7. Yanında kapalı bile olsa cep telefonu olduğu tespit edilen adayların sınavları uyarı yapılmaksızın geçersiz sayılır.

SINAV KURALLARI

1. En geç saat 09.15’te sınava gireceğiniz binanın önünde olmaya çalışın.

2. Sınav saat 10.00'da başlayacak. Sınav 160 dakika sürecek. Soru kitapçıkları kopyanın önlenmesi amacıyla farklı türlerde basıldı. Adaylar, sınav başladıktan sonra ilk 80 dakika ve son 15 dakika içerisinde sınav salonunu terk edemeyecek.

3.Adayların sınav süresince konuşmaları, kopya çekmeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi gibi malzemeler alıp vermeleri, sigara, pipo içmeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yemeleri ve  içmeleri yasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınava devam etmelerine izin verilmez ve sınavları iptal edilir.

4.YGS'de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testleri uygulanacak. Adaylara her bir testten 40'ar soru yöneltilecek. Türkçe testinde "Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili" 40 soru yer alacak. Sosyal Bilimler testinde, "Sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular" bulunacak.

Etiketler: belge , sınav , ygs , ösym , üniversite